Riktig adresse

Hovedgrunnen til at pakker returneres til oss er fordi mottaker ikke er registrert hos posten på adressen pakken sendes til. Hvis du ønsker å motta en pakke hos noen du midlertidig bor hos så må du inkludere navnet til en person som allerede er registrert bosatt der.

Eksempel: Kari Nordmann flytter sammen med Ola Nordmann men har ikke enda meldt flyttingen til posten. Adressefeltet bør da se slik ut:

Kari Nordmann
c/o Ola Nordmann
Eksempelveien 1
1234 Oslo

c/o står for Care Of og forteller posten at de kan levere pakken på adressen selv om Kari ikke er registrert som bosatt der.
Er du usikker på din registrerte adresse? Du kan sjekke den hos posten ved å klikke her.